Pismo magazine, editorial illustration to the article entitled Rhetorical Question About Brexit

Ilustracja sporządzona dla magazynu Pismo do artykułu zatytułowanego Pytanie retoryczne o Brexit.

pencil + digital coloured

 Gosia Kulik | 0048 506 848 619 | gosiakulik.ilustrator@gmail.com