top of page

Talking Shit. Illustration.
Gadanie bzdur. Ilustracja.

Client asked me to draw illustration for her friends. She wanted to add a slogan Talking Shit because it is their way to define so-called talks about life.
Klientka poprosiła mnie o narysowanie ilustracji dla pary jej przyjaciół. Poprosiła o dodanie hasła Talking Shit, ponieważ między sobą w ten sposób określają tzw. rozmowy
o życiu.

digital drawing | pigment print

rysunek cyfrowy | druk pigmentowy

talking shit
bottom of page