top of page

All Year Round Holidays

Święta cały rok

An illustrated book about the different ways of celebrating in many cultures around the world.

published by WARSTWY 2022

Ilustrowana książka przybliżająca czytelnikom różne sposoby obchodzenia świąt wśród wielu rożnych kultur i społeczności na całym świecie.

wydawnictwo WARSTWY 2022

bottom of page