top of page
shop.png

You can order works from the store by contacting me: gosiakulik.ilustrator@gmail.com

You can order works from the store by contacting me: gosiakulik.ilustrator@gmail.com

You can order works from the store by contacting me: gosiakulik.ilustrator@gmail.com

Prace ze sklepu można zamawiać kontaktując się ze mną: gosiakulik.ilustrator@gmail.com

prints of illustrations and drawings
29.7 x 21 cm, pigment printing: PLN 200
29.7 x 42 cm,
pigment printing: PLN 300
50 x 70 cm, pigment printing: PLN 450
I price larger formats individually;


selected works below are reproductions of original drawings, after clicking on the image and enlarging it, information will appear about the availability of original works for sale;

all works are limited and signed:
a4, 100 pieces;
a3, 50 pieces;
50x70 cm, 20 pieces;
100x70cm, 10 pieces;

wydruki ilustracji i rysunków
29,7 x 21 cm, druk pigmentowy: 200 zł
29,7 x 42 cm, druk pigmentowy: 300 zł
50 x 70 cm, druk pigmentowy: 450 zł
większe formaty wyceniam indywidualnie;

wybrane z poniższych prac są reprodukcjami oryginalnych rysunków, po kliknięciu na obrazek wraz z powiększen
iem pojawi się informacja
o dostępności oryginalnych prac na sprzedaż;

wszystkie prace są limitowane i sygnowane:
a4, 100 sztuk;
a3, 50 sztuk;
50x70 cm, 20 sztuk;
100x70cm, 10 sztuk;

CLIMBINGWALL, 50 x 70 cm
print on graphic paper 250g, PLN 150;

ŚCIANKA, druk formatu 50 x 70 cm
na papierze graficznym 250g, 150zło;

SERIES OF ILLUSTRATIONS >>MEAT, FLOWERS AND BIRDS SINGING, OR SCENES FROM THE WROCŁAW MARKET HALL<<
29.7 x 21 cm, pigment printing: PLN 200
29.7 x 42 cm,
pigment printing: PLN 300
50 x 70 cm, pigment printing: PLN 450
I price larger formats individually;

selected works below are reproductions of original drawings, after clicking on the image and enlarging it, information will appear about the availability of original works for sale;

CYKL ILUSTRACJI >>MIĘSO, KWIATY I ŚPIEW PTAKÓW, CZYLI SCENY Z WROCŁAWSKIEJ HALI TARGOWEJ<<
29,7 x 21 cm, druk pigmentowy: 200 zł
29,7 x 42 cm, druk pigmentowy: 300 zł
50 x 70 cm, druk pigmentowy: 450 zł
większe formaty wyceniam indywidualnie;

wybrane z poniższych prac są reprodukcjami oryginalnych rysunków, po kliknięciu na obrazek wraz z powiększeniem pojawi się informacja
o dostępności oryginalnych prac na sprzedaż;

 

SERIES OF ILLUSTRATIONS >>MILKY BAR<<
29.7 x 21 cm, pigment printing: PLN 200
29.7 x 42 cm, pigment printing: PLN 300
50 x 70 cm, pigment printing: PLN 450
I price larger formats individually;

selected works below are reproductions of original drawings or paintings, after clicking on the image and enlarging it, information will appear about the availability of original works for sale;

CYKL ILUSTRACJI >>BARY MLECZNE<<
29,7 x 21 cm, druk pigmentowy: 200 zł
29,7 x 42 cm, druk pigmentowy: 300 zł
50 x 70 cm, druk pigmentowy: 450 zł
większe formaty wyceniam indywidualnie;

wybrane z poniższych prac są reprodukcjami oryginalnych rysunków lub obrazów, po kliknięciu na obrazek wraz z powiększeniem pojawi się informacja o dostępności oryginalnych prac na sprzedaż;