top of page
sikający ludek
sikający ludek

My name is Gosia Kulik. I was born on a short, hot summer night on 15th of July 1985.

That’s how it all started.
And now...
For days on end I create my own stories, replete with images, and between drawing, painting, reading, I live. I create graphic novels, illustrations, picturebooks. I finished Academy of Fine Art in Katowice in 2012. I live and work in Wrocław, Poland. Sometimes you can meet me on Crete.

I am author of graphic novels:

The Pupae (Kultura Gniewu 2020)

This Monkey has Gone to Heaven (Wydawnictwo komiksowe 2018)

V (Centrala 2013)

 

picturebooks/zines

Chemicals from Germany (Oficyna peryferie 2020)

The Ugliest Girl in the World (BWA Zielona Góra)

 

author of the books (with Tomek Żarnecki):

Loud Dissaperance | Interesting Herb (Kocur bury 2016)

Sick Stories (Kocur bury 2017)

How to Figure Out the Contemporary Theater (Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza 2019) 

 

illustrations for magazines

Pismo

Kukbuk

Książki. Magazyn do czytania

I Remember the Flood (Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza 2017)
 

Nazywam się Gosia Kulik. Urodziłam się w krótką, gorącą, letnią noc 15 lipca 1985 roku.

Tak to się wszystko zaczęło.
A teraz...
Całe dnie poświęcam na tworzenie historii pełnych obrazów,

a pomiędzy rysowaniem, malowaniem, czytaniem, po prostu sobie żyję.

Tworzę powieści graficzne, ilustracje, picturebooki. W 2012 roku ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Mieszkam

i pracuję we Wrocławiu. Czasami można mnie spotkać na Krecie.

Jestem autorką powieści graficznych:

Poczwarki (wyd. Kultura Gniewu 2020)

Ta małpa poszła do nieba (wyd. Wydawnictwo komiksowe 2018)

V (wyd. Centrala 2013)

 

picturebooków/zinów:

Chemia z Niemiec (wyd. Oficyna peryferie 2020)

Najbrzydsza dziewczynka na świecie (wyd. BWA Zielona Góra 2020)

współautorką książek (z Tomkiem Żarneckim):

Głośne zniknięcie | Niezłe ziółko (wyd. Kocur bury 2016)

Chore historie (wyd. Kocur bury 2017)

Jak ugryźć teatr współczesny (wyd. Fundacja na Rzecz Kultury

i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza 2019)

oraz ilustracji do magazynów i książek:

Pismo

Kukbuk

Książki. Magazyn do czytania

Pamiętam powódź (wyd. Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza 2017)

doniczka 1.jpg
doniczka 2.jpg
doniczka 3.jpg
bottom of page