top of page

SEE YOU TOMORROW at the Academy of Fine Arts in Katowice. Visual Identification of the exhibition.

Identyfikacja wizualna wystawy DO WIDZENIA, DO JUTRA na Akademii sztuk Pięknych w Katowicach.

 

digital drawings

rysunki cyfrowe

set of pictures prepared for visualisation in social media and academy's website;

zestaw ilustracji będących identyfikacją wydarzenia zaprojektowanych do umieszczania

w mediach społecznościowych i na stronie akademii;

bottom of page