top of page

Grey Map.
Author of the concept: Łukasz Plata.

Szara mapa.
Pomysłodawca i zleceniodawca: Łukasz Plata.

digital drawing | pigment print

rysunek cyfrowy | druk pigmentowy

Grey map
bottom of page