top of page

Gruppen Maciek.
Author of the concept: Łukasz Plata.

Gruppen Maciek.
Pomysłodawca i zleceniodawca: Łukasz Plata.

digital drawing | pigment print

rysunek cyfrowy | druk pigmentowy

gruppen maciek fotograf
bottom of page