top of page

OPEN DAYS at the Academy of Fine Arts in Katowice. Visual Identification.

Identyfikacja wizualna DNI OTWARTYCH na Akademii sztuk Pięknych

w Katowicach.

 

digital drawings

rysunki cyfrowe

set of pictures prepared for visualisation in social media and academy's website;

zestaw ilustracji będących identyfikacją wydarzenia zaprojektowanych do umieszczania

w mediach społecznościowych i na stronie akademii;

bottom of page