top of page

illustrations which will be a part of graphic story on which I am working on

ilustracje, które będą zamieszczone

w powieści graficznej nad którą pracuję

The Fishermen's story-Mrzeża village
Opowieść rybaka-Mrzeża

 

bottom of page