top of page

MEAT, FLOWERS AND BIRD'S SINGING. SCENES FROM WROCLAW'S MARKET HALL.

MIĘSO, KWIATY I ŚPIEW PTAKÓW. SCENY Z WROCŁAWSKIEJ HALI TARGOWEJ.

 

set of illustrations, mixed media and set of acrylics paintings

cykl ilustracji wykonany różnymi technikami i cykl obrazów akrylowych

this project was realized thanks to the city grant (Wroclaw) for artists;

the series is an interpretation of the space of the Market Hall in Wrocław;

projekt ilustratorski zrealizowałam

w ramach rocznego stypendium miasta Wrocław dla artystów;

cykl jest interpretacją przestrzeni Hali Targowej we Wrocławiu;

bottom of page