A set of illustrations for

"I remember the Industry"

project whose artistic director is Grzegorz Czekański.

Cykl ilustracji dla projektu Przemysł. Pamiętam, którego pomysłodawcą i autorem jest Grzegorz Czekański.

Fundacja na Rzecz Kultury

i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2019

 

pencil + digital coloured

8 ekran radioodbiorniki dzierzoniow
7 ekran przodownik pracy
6 ekran kowary dywany
5 ekran hymn kamienna gora copy
2 ekran elwro copy
1 ekran przemysl kowary dywanyrgb
4 ekran jelczrgb
3 ekran fajrant w bielbawie pod neonem