top of page

A set of illustrations for
"I remember the Industry"
project whose artistic director was Grzegorz Czekański.

Cykl ilustracji dla projektu Przemysł. Pamiętam, którego pomysłodawcą i autorem jest Grzegorz Czekański.

Fundacja na Rzecz Kultury

i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2019

 

pencil + digital coloured

ołówek + kolorowany cyfrowo

bottom of page