top of page

This Monkey's gone to heaven

Ta małpa poszła do nieba.

graphic novel published by Wydawnictwo Komiksowe. It is a story about a family who adopted a monkey.

powieść graficzna wydana przez Wydawnictwo Komiksowe to opowieśc o małżeństwie, które adoptował małpkę przyniesioną z zoo.

bottom of page